pro_bg2
המוצרים המשרתים את צורכי הבריאות של האוכלוסייה.לפי ארגון הבריאות העולמי, מוצרים אלה צריכים להיות זמינים "בכל עת, בכמויות נאותות, בצורות המינון המתאימות, עם איכות בטוחה ומידע הולם, ובמחיר שהפרט והקהילה יכולים להרשות לעצמם".

המזינים החכמים

  • JAF – The Intelligent Feeders Serial Knitting Machine

    JAF – מכונת הסריגה הטורית האינטליגנטית של Feeders

    סדרת מכונות הסריגה השטוחות של מזין הפעלה עצמית אינטליגנטית, תנועת המזין אינה עם כרכרה, נשלטת על ידי מנוע סרוו באופן עצמאי, מיקום המזין מדויק ויציב יותר, מהלך תנועת הכרכרה הצטמצם מאוד, במיוחד בעת ביצוע מבנה אינטרסיה ומבנה אקארד חלקי, ו ייתכן שתבניות אחרות, יעילות הסריגה משופרת ביותר מ-30% בממוצע.